Cách chỉnh sửa file Main trong Mu Online

Hướng dẫn này là bật dấu trong từ file Main trong mu mới ra hôm nay bằng Hex Workshop Hex Editor

1 - Mở máy chính của bạn bằng Hex Editor.

2 - Sau đó nhấp vào Tìm [nó nằm trên tab trên cùng của chương trình] và chọn:

Loại : Giá trị Hex

Văn bản : Để trống
Tùy chọn : Tìm tất cả các trường hợp (ĐÁNH DẤU)
Hướng : Kiểm tra (Lên)

Giá trị: Tại đây bạn đặt Mã sau ''81000000010000008800000086000000' không có dấu ngoặc kép.

Lưu ý rằng nhiều giá trị Hex sẽ xuất hiện và trong phần đánh dấu màu vàng sẽ xuất hiện dòng bạn đã dán vào Giá trị "81000000010000008800000086000000"

Đối với các phiên bản thấp hơn phiên bản 1.02, chỉ cần thay giá trị 86 bằng A0, để lại mã 810000000100000088000000A0000000 '

Cách cấu hình số người tham gia Công Thành trong Mu Online

Cách cấu hình số người tham gia Công Thành trong Mu Online đơn giản, dễ hiểu

Cách chỉnh sửa file Main trong Mu Online

Hướng dẫn này là bật dấu trong từ file Main trong mu mới ra hôm nay bằng Hex Workshop Hex Editor

Hướng dẫn config file commonserver.cfg trong Mu Online

Hướng dẫn config file commonserver.cfg trong Mu Online đơn giản, dễ hiểu

Tổng hợp lệnh cộng điểm, biểu cảm, cưới hỏi hay dùng trong Mu Online

Đây là tổng hợp các lệnh hay dùng trong Mu Online phiên bản PC mà mọi người hay tìm kiếm
BẠN ĐANG Ở