Cách thêm Cổng/Gate trong Mu Online

Sau đây tôi xin hướng dẫn cách thêm cổng trong mu alpha test hôm nay :
//Lorencia -> Dungeon
1 1 0 121 232 123 233 2 0 20
2 2 1 107 247 110 247 0 1 20 //Vào Dungeon từ Lorencia

//Dungeon -> Lorencia
3 1 1 108 248 109 248 4 0 0
4 2 0 121 231 123 231 0 1 0 //Thoát ra Lorencia từ Dungeon

Lấy dòng đâu tiên:

1 - Số cổng
1 - Cờ
0 - Số Map
121 - X1
232 - Y1
123 - X2
233 - Y2
2 - Số cổng mục tiêu
0 - ?? (direction?)
20 - Level cần vào

bạn phải làm 2 cổng nha. Một cái vào và một cái ra. Ko là 1 đi ko trở lại đó.

Box Kundun chỉ rớt đồ Exc:
Trong file commonserve.cfg thay đổi:

;Drop rare for Golden mobs
EledoradoGoldGoblenItemDropRate = 200
EledoradoGoldGoblenExItemDropRate = 200
EledoradoTitanItemDropRate = 200
EledoradoTitanExItemDropRate = 200
EledoradoGoldDerconItemDropRate = 200
EledoradoGoldDerconExItemDropRate = 200
EledoradoDevilLizardKingItemDropRate = 200

Thay đổi số lượng quái vật vàng:
This is in monsersetbase.txt at the very top (I translated the end).

3
43 3 30 10 10 240 240 -1 2 // budge dragon
44 0 30 182 128 195 145 -1 5 //red dragon
53 0 30 185 132 185 132 -1 1 // taikan
55 0 30 132 83 132 83 -1 1 //death king
54 0 30 183 128 188 135 -1 5 // soldier (davias)
56 0 30 132 83 138 90 -1 5 //death bone
78 0 30 10 10 240 240 -1 3 //goblin
79 0 30 10 10 240 240 -1 3 //golden dragon
80 0 30 185 132 185 132 -1 4 //titan
81 0 30 132 83 132 83 -1 4 //soldier
82 0 30 183 128 188 135 -1 5 //tarkan unknown
83 0 30 132 83 138 90 -1 5 //tarkan unknown

Thay đổi cái số cuối cùng tới số mà bạn muốn cho mỗi lần xuất hiện. Chẳng hạn bạn chỉ muốn cho 1 con rồng vàng cho mỗi lần thì chỉnh:
79 0 30 10 10 240 240 -1 1 //golden dragon

Thay đổi cách rớt Box Of kunDun:
Tìm ở D:\muserver\data
eventitembag.txt = box lof luck , box of heaven
eventitembag2.txt = skeleton king
eventitembag3.txt = Fire Dragon ?
eventitembag4.txt = star of chrismtas
eventitembag5.txt = Firecracker , Heart of love
eventitembag6.txt = Gold Medal
eventitembag7.txt = Silver Metal
eventitembag8.txt = +1 Kundun
eventitembag9.txt = +2 Kundun
eventitembag10.txt = +3 Kundun
eventitembag11.txt = +4 Kundun
eventitembag12.txt = +5 Kundun

Hướng dẫn chơi nhiều tài khoản trên Mu Web phiên bản v2

Hướng dẫn chơi nhiều tài khoản trên Mu Web phiên bản v2

Hướng dẫn chơi nhiều tài khoản trên Mu Web phiên bản v2. Chỉ áp dụng với bản V2
GIFTCODE MU WEB XƯA THÁNG 2

GIFTCODE MU WEB XƯA THÁNG 2

Chia sẻ giftcode mu mới ra tháng 2 - Mu phiên bản web mới ra
Mu Online xưa - Giá trị thực và ảo là tuổi thơ của bao thế hệ

Mu Online xưa - Giá trị thực và ảo là tuổi thơ của bao thế hệ

Mu Online xưa với nhiều kỷ niệm của bao thế hệ, đồ ảo nhưng giá trị thực, vậy điều gì đã gắn kết người chơi đến vậy
Cách ghép trang bị có dòng thần trong Mu Web

Cách ghép trang bị có dòng thần trong Mu Web

Mu web xưa tái hiện nguyên bản trang bị dòng thần từ Mu PC, các nguyên liệu để ghép thì săn Boss ra rất nhiều
BẠN ĐANG Ở