Hướng dẫn CTGSSet.ini trong Mu Online

Hướng dẫn CTGSSet.ini trong Mu Online mới ra đơn giản, dễ hiểu nhất

# Excellent falls rate (minimum value valuably is 1)
ZYRate= 1 //tỷ lệ rớt đồ excellent, nó được kiểm soát như sau :
/*Nếu tất cả từ trên xuống dưới là 1 thì sẽ không rớt đồ exc
Nếu tất cả từ trên xuống dưới là 4 thì sẽ rớt đồ exc như mưa(10/1)
Nếu ZYRate=1200 và tất cả ở dưới là 1 thì sẽ rớt exc giống FPT
Nếu ZYRate=1000 và tất cả ở dưới là 2 thì sẽ rớt exc giống musg hay sg2*/
#2 attribute rate (0-100),0 for,,100 for must leave
ZYRate2=1
#3 attribute probability (0-100)
ZYRate3=1
#4 attribute probability (0-100)
ZYRate4=1
#5 attribute probability (0-100)
ZYRate5=1
#6 attribute probability (0-100)
ZYRate6=1

# Magic, darklord up point

MagSword=7 //mỗi level magic lên 7 điểm
#point 1-220
Level220Down=5 //dk,dw,elf,dl mỗi lv lên 5 điểm(từ lv1 đến lv220)
#point 220-400
Level220Up=6 //dk,dw,elf,dl mỗi lv lên 5 điểm(từ lv220 đến lv400)

//Manashield của soulmaster, đầu tiên được 10%, và 60 giây tác dụng
# The master protects the formula (10+ agile /,80+ intelligence /,200), the duration (60+ intelligence /40)

# The agile divisor (may not be 0)
MagGuard_MJ=80 //+80 điểm agility sẽ lên 1% manashield

# The intelligence divisor (may not be 0)
MagGuard_ZL=200 //+200 điểm intell sẽ lên 1% manashield

# After the maximum protection probability % (front formula computation surpasses this value to force to change for this value)
MagGuard_MAX=150 //manashield tối đa có thể đạt được là 150%
# The protection time divisor (may not be 0)
MagGuard_TM=40 //Cộng 40 điểm intell sẽ được lâu thêm 1 giây
# Biggest protection time (second)
MagGuard_TMMAX=300 //Thời gian bảo vệ tối đa là 5 phút(không bị đánh)
//300 giây = 5 phút
# Master physical strength several blood
MagicLife=2 //mỗi điểm magic thêm được 2 máu

# The parting line CPU taking rate low port revises (is primitive is more than 60006, GS should better upward adds in turn)
SocketNum=60002 //phần này cực kỳ quan trọng (hình như fpt không chỉnh) :
/*Nếu bạn có một server mạnh(4cpu>3gb, ram>8gb) thì ok, không sao, bạn có thể chạy cùng lúc 3 gameserver mà không ảnh hưởng cpu.Nhưng nếu server của bạn không mạnh(cpu<3gb, ram<1gb) thì sao, bạn vẫn có thể chạy cùng lúc 4 gameserver 1 lúc mà xử lý của cpu vẫn chưa tới 100%, rất đơn giản, chỉ cần mỗi gameserver bạn chỉnh 1 socketnum khác nhau là xong(vd gameserver1 là 60001, gs2 là 60002...). Việc không chỉnh khác socket có thể dẫn đến client bị dis hoặc restart do đụng socket hoặc CRT(có thể FPT gặp trưỿng hợp này,tuy server mạnh không ảnh hưởng nhưng đã ảnh hưởng tới client, mình đã gỿi điện nói nhưng hỿ hông nghe,cũng ko thèm quan tâm.)

# Most greatly on-line population (1-800)
MaxOnline=500 // số người tối đa trong 1 server,max là 800

# The guard speaks (more than 60 English letters, a Chinese character calculated 2 English letters)
GuardSay= flamings the day miracle to welcome you to join

# The synthesis probability (0-100) %, the lucky goods add 20% in this foundation
MYItemHC10=60 //Tỷ lệ thành công của ép đồ +10 là 60%
MYItemHC11=50 //Tỷ lệ thành công của ép đồ +11 là 50%
MYItemHC12=40 //Tỷ lệ thành công của ép đồ +12 là 40%
MYItemHC13=30 //Tỷ lệ thành công của ép đồ +13 là 30%

# May not PK line
NoPK=0 //=1 sẽ không cho phép giết ngưỿi(server non-pvp)

# Does not write diary
NoLog=1 //không ghi file log của gs, cho nhẹ máy

# fail of JOL
SMRate=30 //tỷ lệ thất bại của soul là 30%, nghĩa là thành công 70%

# susseced of Soul
LHRate=70 //thành công của soul là 70%

Những bản đồ / map Mu Online quen thuộc với thế hệ 9x

Những bản đồ / map Mu Online quen thuộc với thế hệ 9x

Với những thế hệ đầu chơi game mu mới alpha test thì chắc chắn sẽ không thể quên được những bản đồ đã đi vào ký ức này. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa để hồi tưởng lại thanh xuân tươi đẹp đó nhé

Hướng dẫn CTGSSet.ini trong Mu Online

Hướng dẫn CTGSSet.ini trong Mu Online đơn giản, dễ hiểu nhất
Cách sử dụng auto tự đánh bằng hình ảnh trong Mu Online mới ra SS6

Cách sử dụng auto tự đánh bằng hình ảnh trong Mu Online mới ra SS6

Với những phiên bản mu online ss6 gần đây thì sẽ tích hợp thêm auto tự đánh ingame, sẽ hơi bỡ ngỡ với một số bạn mới quay trở lại với Mu online

Hướng dẫn tạo Sub Server Mu Online

Hướng dẫn tạo Sub Server Mu Online đơn giản và nhanh chóng
BẠN ĐANG Ở